Sara Pittenger Reid

医学博士
Sara Pittenger Reid
Sara Pittenger Reid
医学博士

Dr. Pittenger Reid于美国贝勒医学院取得其医学博士学位,后于美国宾夕法尼亚大学医学院完成其妇科住院医培训,于加州大学旧金山分校完成生殖内分泌学的专科培训,并在专科培训期间完成了转化医学硕士学位。Dr. Pittenger Reid作为生殖内分泌专家,其科研项目包括生殖技术的使用及多种女性疾病,例如多囊卵巢综合征(PCOS)、卵巢衰退等。Dr. Pittenger Rei已帮助大量接受多年生殖治疗未果的患者顺利孕育健康婴儿。 

教育背景:

美国贝勒医学院 医学博士

美国宾夕法尼亚大学医院 妇产科住院医培训

美国加州大学伯克利分校 转化医学硕士

美国加州大学旧金山分校 生殖内分泌和不孕症专科培训